Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.
Số hiệu 39/2009/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 23/04/2009
Ngày hiệu lực: 22/06/2009
Người ký: Thủ tướng
Tên file: ND39CP vat lieu no CN 2009.doc
Dung lượng: 207,360 bytes
Download tại đây
  • TAG :