Hướng dẫn xây dựng danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đậc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn xây dựng danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đậc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Số hiệu 2753/ BLĐTBXH - BHLĐ
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 01/08/1995
Người ký: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
Tên file: huong dan XD DM nghe NNDH.pdf
Dung lượng: 3,339,425 bytes
Download tại đây
  • TAG :