Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận
Thi hành Nghị định số 109/2002/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP, ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Số hiệu 15/2003/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 27/12/2002
Người ký: Bộ trưởng : Nguyễn Thị Hằng
Tên file: Huong dan thuc hien lam them gio theo quy dinh cua Nghi dinh 109-2002-ND ngay 27-12-2002 cua chinh phu.pdf
Dung lượng: 146,708 bytes
Download tại đây
  • TAG :