Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 21 lượt xem
  • 0 bình luận
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 (đã được sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Số hiệu 37 /2005/ TT- BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2005
Người ký: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Tên file: TT37-2005.pdf
Dung lượng: 162,610 bytes
Download tại đây
  • TAG :