ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; + Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành; + Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. LUẬT SƯ TƯ VẤN: - Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh + Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: + Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp. + Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư; + Họ, tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. + Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền. + Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) va các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. + Kèm theo thông báo phải có: . Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi nganh, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. . Các tài liệu và giải trình của công ty liên quan đến những nội dung đăng kí thay đổi. - Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. - Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật