Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 29 lượt xem
  • 0 bình luận
  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có nhịêm vụ theo dõi, giám sát hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong 8 nhiệm vụ của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 1899/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Cục này cũng có trách nhiệm tổ chức quản lý và vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu… Cục Quản lý đăng ký kinh doanh mới được thành lập theo Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/9/2010. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đồng thời ban hành Quyết định 1908/Đ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp. Theo đó, Cục Phát triển doanh nghiệp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Trong số 8 nhiệm vụ được giao, Cục Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước…  
================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Bắc Việt Luật để được hướng dẫn chi tiết.
Hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây.
----------------------------
Công ty Luật Bắc Việt Luật
Số 39b, lô 6, Trung Yên 14, Khu đô thị mới Trung Yên - Đống Đa
Tel: 04.22155966 - 04. 22158486
Hotline: 0938-188-889 – 0988-631168 - 01687696666
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.dangkykinhdoanh.net
  • TAG :