Công văn của Tổng cục Thuế số 2492/BTC-TCT ngày 06 tháng 03 năm 2009 về việc hướng dẫn về thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 181 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

    Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số công văn của người nộp thuế trình bày vướng mắc khi thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

    Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và quy định tại Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính, thủ tục áp dụng Hiệp định thuế bao gồm Bản sao hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

    Tuy nhiên, theo phản ánh của các công ty kinh doanh chứng khoán, việc yêu cầu người nộp thuế xuất trình Bản sao hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam là khó thực hiện và chưa thuận lợi đối với các giao dịch chứng khoán của các công ty chưa niêm yết hoặc đã niêm yết. Để thống nhất về thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

    Đối với thu nhập từ lãi tiền cho vay, thủ tục áp dụng Hiệp định thuế được quy định tại điểm 2.3.3, mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thủ tục áp dụng Hiệp định thuế được quy định tại điểm 1.1, mục II, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính. Trong trường hợp hoạt động mua bán chứng khoán không có hợp đồng mua bán chứng khoán thì người nộp thuế có thể nộp Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu do Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán xác nhận (theo mẫu đính kèm).

    Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

 

 


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :