Công văn của Tổng cục Thuế số 2111/TCT-CS ngày 1 tháng 6 năm 2009 về việc thuế GTGT

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 184 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

          Trả lời công văn số 480/CT-KTr2 ngày 22/01/2009 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về thuế suất thuế GTGT sản phẩm tầu, thuyền bằng gỗ, Tổng cục thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

          Tại điểm 3.13 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 10% áp dụng đối với: “gỗ và sản phẩm bằng gỗ”.

          Theo quy định tại Biểu thuế GTGT ban hành theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì tàu, thuyền đánh bắt thuỷ sản thuộc mã số 8902 áp dụng thuế suất 5%.

           Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sản phẩm tàu, thuyền bằng gỗ đã lắp thiết bị thành sản phẩm sùng để đánh bắt thuỷ sản áp dụng thuế suất 5% theo Biểu thuế GTGT ban hành theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính.

           Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :