Công văn của Tổng cục Thuế số 1277/TCT-CS ngày 08 tháng 04 năm 2009 về việc chính sách thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 210 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

          Tổng cục Thuế nhận được công văn của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước. Về vần đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Tại đoạn cuối mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Hàng hoá thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Thời điểm tính thuế GTGT từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng. Tổ chức, cá nhân bán hàng hoá ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định”.

          Căn cứ hướng dẫn trên, từ ngày 01/01/2009, Tổng công ty nhập khẩu xăng dầu theo diện tạm nhập tái xuất nhưng không tái xuất hết chuyển sang tiêu thụ nội địa thì Tổng công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ hải quan và kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý khi bán ra trong nội địa.

            Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty biết./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :