Công văn của Tổng cục Thuế số 1233/TCT-CNTT ngày 15/4/2010 về việc Xử lý gia hạn nộp số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 227 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/01/2010 Tổng cục Thuế có công văn số 353/TCT-CS về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009, trong đó có nội dung hướng dẫn tại phần 2, mục 3.4: “Trường hợp khi doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được hưởng ưu đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 quý thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm, gia hạn đối với số thuế chênh lệch tăng thêm giữa số quyết toán với tổng số đã tạm tính của 4 quý năm 2009. Về thời hạn được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.”

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nêu trên, ngày 4/3/2010 Tổng cục đã nâng cấp và triển khai ứng dụng QLT_TKN và ứng dụng VAT cho Cục Thuế và các Chi cục thuế,  hỗ trợ bộ phận xử lý tờ khai của cơ quan thuế đánh dấu các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo nội dung công văn 353/TCT-CS nêu trên trong chức năng nhập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009. Ngày 1/4/2010 Tổng cục tiếp tục nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch (NTK) phiên bản 2.5.0 hỗ trợ nhận các tờ khai mã vạch và đánh dấu gia hạn nộp thuế cho tờ khai quyết toán TNDN năm 2009.

Thực tế qua kiểm tra dữ liệu tờ khai quyết toán đã có trong ứng dụng, Tổng cục nhận thấy nhiều Cục thuế, Chi cục Thuế đã nhận và nhập tờ khai quyết toán TNDN năm 2009 mà chưa có đánh dấu gia hạn nộp thuế do nhiều nguyên nhân như: Đã nhập tờ khai quyết toán trong tháng 1, tháng 2/2010 trước khi có công văn 353/TCT-CS hướng dẫn gia hạn nộp thuế và trước khi Tổng cục nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế có thêm chức năng hỗ trợ đánh dấu gia hạn nộp thuế cho tờ khai quyết toán TNDN 2009, hoặc khi đã nâng cấp ứng dụng quản lý thuế và nhận tờ khai mã vạch, nhưng bộ phận xử lý tờ khai đã quên đánh dấu gia hạn dẫn đến sai hạn nộp của số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009.

Tất cả các trường hợp quyết toán thuế TNDN năm 2009 được gia hạn nộp đến 30/10/2010 theo hướng dẫn tại công văn 353/TCT-CS, nếu không được đánh dấu gia hạn trong các ứng dụng quản lý thuế thì sau ngày khóa sổ thuế tháng 3/2010 (11/4/2010), hệ thống ứng dụng quản lý thuế sẽ chuyển số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế thành nợ thuế.

Nhằm hỗ trợ các địa phương xử lý cập nhật lại hạn nộp của số thuế chênh lệch tăng thêm khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo qui định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục thuế, Chi cục Thuế xử lý gấp như sau:

1. Công cụ hỗ trợ xử lý đánh dấu gia hạn nộp thuế:

Nếu Bộ phận xử lý tờ khai của cơ quan thuế tìm lại từng tờ khai quyết toán giấy của những đối tượng được gia hạn, sau đó tra cứu từng tờ khai trong ứng dụng để sửa lại hạn nộp thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi hệ thống ứng dụng quản lý thuế đã đến thời hạn khóa sổ thuế và chốt nợ thuế. Vì vậy, Tổng cục hỗ trợ các Cục Thuế xử lý gấp bằng việc gửi các Cục thuế, Chi cục Thuế công cụ hỗ trợ xử lý gia hạn nộp thuế ngay trong ngày 14/4/2010 qua hệ thống truyền tin FTP của ngành Thuế.

Công cụ này sẽ hỗ trợ lọc và hiển thị các tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2009 đã nhập vào hệ thống QLT, VAT mà chưa đánh dấu gia hạn và đã có 1 hoặc nhiều tờ khai thuế TNDN quí trong năm 2009 được đánh dấu gia hạn. Cục Thuế, Chi cục Thuế tham khảo danh sách tờ khai quyết toán thuế của NNT mà công cụ đã hỗ trợ lọc ra, xác định các trường hợp được gia hạn nộp số thuế chênh lệch tăng thêm trên tờ khai quyết toán TNDN để đánh dấu trên công cụ, sau đó công cụ sẽ thực hiện cập nhật lại hạn nộp của NNT đã được đánh dấu vào trong ứng dụng quản lý thuế theo hạn mới quy định trong công văn 353/TCT-CS là ngày 30/10/2010. Tuy nhiên do ngày 30/10/2010 là ngày thứ bảy, nên hạn phải nộp chính thức của số thuế này sẽ được cập nhật trong ứng dụng là ngày 1/11/2010.

(Chi tiết các thông tin hiển thị nêu tại phụ lục 01 đính kèm công văn này).

2. Thời gian triển khai

Do việc xử lý cập nhật hạn nộp phải được tiến hành trước thời điểm khoá sổ thuế tháng 03/2010, Tổng cục sẽ lùi khóa sổ thuế tháng 3/2010 đến ngày 18/4/2010. Vì vậy, các Cục Thuế, Chi cục Thuế phải khẩn trương thực hiện việc đánh dấu gia hạn xong trước ngày 18/04/2010 theo hướng dẫn hỗ trợ của Tổng cục nêu tại công văn này.

Sau thời hạn khóa sổ thuế tháng 3/2010 nêu trên, ứng dụng QLT sẽ thực hiện chức năng khoá sổ thuế tự động. Tổng cục không hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào chưa xử lý gia hạn. Cục Thuế và Chi cục Thuế phải tự thực hiện thao tác điều chỉnh nội bộ trên ứng dụng và phải chịu trách nhiệm về dữ liệu nợ thuế.

3. Phạm vi triển khai

+ Công cụ hỗ trợ xử lý gia hạn trên môi trường Oracle sẽ triển khai cho 63 Cục thuế và các Chi cục Thuế lớn đã triển khai mô hình ứng dụng cấp Cục . 

+ Công cụ trên môi trường Foxpro sẽ triển khai cho các Chi cục thuế vừa và nhỏ đang sử dụng ứng dụng VAT.

4. Trách nhiệm của Cục Thuế và các Chi cục Thuế

Cục Thuế và các Chi cục Thuế tự chịu trách nhiệm trong việc xác định tờ khai quyết toán nào thuộc diện được gia hạn nộp thuế cho số thuế chênh lệch tăng thêm để cập nhật lại hạn nộp mới.

Đề nghị Lãnh đạo Cục thuế, Chi cục Thuế chỉ đạo sát sao bộ phận nhập/quét tờ khai quyết toán TNDN của năm 2009 và các trường hợp mới được gia hạn năm 2010. Chú ý đánh dấu các trường hợp được gia hạn. Tổng cục sẽ không hỗ trợ cho bất kỳ trường hợp nào tiếp tục không đánh dấu gia hạn trong ứng dụng.

Trong giai đoạn triển khai (từ 14/4/2010 – 18/4/2010), mọi vướng mắc, yêu cầu trợ giúp về công cụ hỗ trợ, đề nghị Cục Thuế liên hệ với Tổng cục Thuế (Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương của Cục CNTT - số điện thoại 04-7689679, máy lẻ 6710, địa chỉ thư điện tử NhomHTUDDP@gdt.gov.vn) để được hỗ trợ xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng và vận hành công cụ.

Đề nghị Cục Thuế sao gửi công văn này đầy đủ đến từng Chi cục Thuế, đồng thời đôn đốc cán bộ Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công việc kịp thời và có trách nhiệm./.

(Xem phụ lục trong phần Tải xuống)


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :