Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị: 1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH); 2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH); 3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH);
Số hiệu 66/2008/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2008
Người ký: Thứ trưởng
Tên file: Quyet dinh so 66 ban hanh TBN-TM-TCC.doc
Dung lượng: 41,984 bytes
Download tại đây
  • TAG :