Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Số hiệu 2013 /2005/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2005
Người ký: Bộ trưởng
Tên file: Quyet dinh.pdf
Dung lượng: 30,042 bytes
Download tại đây
  • TAG :