Bài viết

Rối trong xác định tranh chấp kinh doanh...
Rối trong xác định tranh chấp kinh doanh...
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 30 tháng 6, 2011

Xác định đâu là tranh chấp kinh doanh thương mại hiện đang có nhiều quan điểm và khiến không ít bản án sơ thẩm bị sửa, hủy. Thẩm phán Quách Hữu Thái (TAND quận 11, TP.HCM) đã nêu ý kiến góp phần làm rõ những ...

Quy tắc hòa giải trong tranh chấp quốc tế
Quy tắc hòa giải trong tranh chấp quốc tế
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Tranh chấp thương mại là tồn tại bình thường trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Giải quyết các tranh chấp này, ngoài phán quyết của Toà án còn có các cơ quan khác ...