Home » TƯ VẤN GIẤY PHÉP » Giấy phép kinh doanh rượu » Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ

Thành phần hồ sơ  :

1.  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu;

2.  Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh Rượu (nếu có).

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment