Home » TƯ VẤN GIẤY PHÉP » Giấy phép lao động » GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định  về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động-TBXH hướng dẩn thi hành một số điều của NĐ số 34/2008/N Đ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép lao động.

- Nộp hồ sơ  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TBXH.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động-TBXH.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản  đề nghị gia hạn giấy phép lao động.

- Bản sao hợp đồng lao động.

- Bản chính Giấy phép lao động đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

5. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động-TBXH.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment