TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 Văn bản hướng dẫn
 1. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 2. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 3. Quyết định Chuyển Công ty Tài chính dầu khí thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 4. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 5. Quyết định Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
 6. Nghị định Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 7. Quyết định Về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 8. Quyết định Về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 9. Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán
 10. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 11. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ – Tập đoàn Dệt May Việt Nam
 12. Quyết định Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 – 2007
 13. Quyết định Về việc thành lập Tổng Công ty Đông Bắc
 14. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 15. Quyết định Về việc phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 16. Nghị định Về đăng ký kinh doanh
  • Quyết định Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế
 17. Quyết định Về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 18. Quyết định Thành lập công ty mẹ – Tổng công ty Xi măng Việt Nam
 19. Nghị định Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Quyết định Chuyển Công ty Tài chính dầu khí thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Quyết định Chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Quyết định Về việc chuyển Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
  • Quyết định Về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Quyết định Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 20. Quyết định Thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 21. Quyết định Chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 22. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 23. Quyết định Thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
 24. Nghị định Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
  • Quyết định Ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt
 25. Nghị định Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
  • Quyết định Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế
 26. Quyết định Về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
 27. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
 28. Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 29. Quyết định Về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 30. Quyết định Về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 31. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam
 32. Quyết định Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 33. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 34. Quyết định Về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 35. Quyết định Thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty Thép Việt Nam
 36. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Thăng Long sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 37. Quyết định Về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 38. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ – Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
 39. Quyết định Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thành An sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 40. Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
 41. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 42. Nghị định Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
 43. Nghị định Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
 44. Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 45. Nghị định Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
 46. Thông tư Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao, khoa học – công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 47. Nghị định Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 48. Nghị định Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ – công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp
  • Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
  • Quyết định Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 49. Nghị định Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  • Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
  • Quyết định Về việc phê duyệt Phương án và chuyển Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
 50. Nghị định Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
 51. Thông tư dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng hoạt động thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá
 52. Quyết định Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế
 53. Nghị định Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
 54. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 55. Nghị định Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
 56. Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
 57. Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 58. Quyết định Về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 59. Quyết định Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 60. Quyết định Về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả
 61. Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
 62. Nghị định Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
 63. Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg và số 197/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 64. Quyết định Về việc phê duyệt Phương án và chuyển Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
================================================================= LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005 Văn bản hướng dẫn:
 1. Nghị định Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
 2. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
  • Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
  • Quyết định Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu
  • Quyết định Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
  • Quyết định Về việc công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
  • Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông
  • Thông tư Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
  • Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản
  • Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao
  • Quyết định Về việc công bố danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ
  • Quyết định Về việc công bố Danh mục hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
  • Thông tư Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm
  • Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
  • Quyết định Về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký
  • Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
  • Thông tư Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”
  • Quyết định Về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại
  • Thông tư Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế
  • Quyết định Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước
  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản
  • Quyết định Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
  • Quyết định Về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu
  • Quyết định Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
  • Quyết định Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
  • Quyết định Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký
  • Quyết định Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
  • Thông tư Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng
  • Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản
  • Quyết định Về việc ban hành “Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế”
  • Thông tư Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình
  • Quyết định Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
  • Quyết định Về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2007
  • Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm
  • Thông tư Bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
  • Quyết định Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
  • Quyết định Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký
  • Thông tư Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
  • Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
  • Quyết định Bãi bỏ Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 08 năm 2000 của Bộ Thương mại
  • Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Quyết định Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
  • Quyết định Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu
  • Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
  • Thông tư Hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu
  • Quyết định Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu
  • Quyết định Về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008
 3. Quyết định Ban hành Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn
 4. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
  • Thông tư Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
  • Thông tư Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
  • Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa
  • Quyết định Về quy tắc xuất xứ áp dụng đối với bốn mươi mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo Bản thỏa thuận giữa Bộ Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Cam-pu-chia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0%
  • Quyết định Về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứ cho Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia
 5. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
  • Thông tư Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
  • Quyết định Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
 6. Nghị định Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em
  • Thông tư liên tịch Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
 7. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
  • Thông tư Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 8. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 9. Nghị định Về thương mại điện tử
  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại
  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
 10. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
  • Quyết định Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai
  • Quyết định Sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
  • Thông tư Sửa đổi khoản 3 Mục II Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
 11. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 12. Nghị định Về nhãn hàng hoá
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
  • Thông tư Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
 13. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa
 14. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 15. Nghị định Về kinh doanh xăng dầu
  • Quyết định Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
  • Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại
  • Thông tư Hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/04/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
 16. Nghị định Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
  • Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
 17. Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại
 18. Nghị định Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
 19. Nghị định Về quản lý vật liệu xây dựng
 20. Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc
================================================================= LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2005 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 2. Nghị định Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
  • Thông tư Hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 3. Thông tư Hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng tại các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quản lý
 4. Nghị định Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
 5. Nghị định Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
  • Quyết định Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế
 6. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  • Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vị, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
  • Quyết định Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
  • Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang
  • Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang
  • Quyết định Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
  • Quyết định Về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý
  • Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
  • Thông tư Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
  • Quyết định Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
  • Quyết định Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế
  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 – 2010
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
  • Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang
  • Quyết định Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
  • Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
 7. Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
 8. Nghị định Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
  • Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam
  • Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
 9. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
 10. Quyết định Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng
 11. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 12. Quyết định Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước
 13. Nghị định Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
 14. Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
 15. Thông tư Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao, khoa học – công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 16. Quyết định Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An
 17. Quyết định Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế
 18. Nghị định Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
 19. Quyết định Về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 – 2010
 20. Nghị định Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
 21. Nghị định Về quản lý vật liệu xây dựng
 22. Quyết định Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 23. Quyết định Về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch
 24. Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 25. Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
 26. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh
 27. Nghị quyết 746/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 28-01-2005 Về việc giải thích điểm c khoản 2 Điều 241 của Luật Thương mại
 28. Nghị quyết 48/2001/QH10 ngày 28-11-2001 Về việc phê chuẩn “Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại”
================================================================= LUẬT CẠNH TRANH NĂM 2004 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
  • Quyết định Về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
 2. Nghị định Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
  • Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
  • Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 3. Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
 4. Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
 5. Nghị định Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh
  • Quyết định Về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
 6. Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh
  • Quyết định Về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
  • Quyết định Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh
================================================================= LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị quyết Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản
 2. Nghị định Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản
 3. Nghị định Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
 4. Quyết định Về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản
================================================================= LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003 Văn bản hướng dẫn Nghị định Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
 1. Thông tư Hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã
 2. Nghị định Về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã
 3. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 482001NĐ-CP ngày 1382001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2005 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
  • Quyết định Ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở”
  • Quyết định Ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
  • Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân
  • Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân
  • Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
 4. Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 – 2010)
 5. Nghị định Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
  • Thông tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 6. Quyết định Về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 7. Nghị định Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã
 8. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003
 9. Quyết định Ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
 10. Thông tư Hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã
 11. Quyết định Ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước
 12. Nghị định Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô
 13. Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân
 14. Quyết định Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
 15. Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
 16. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 17. Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
 18. Quyết định Về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
================================================================= LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2005 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định số 58/2008/NĐ-CP NGÀY 5/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
  • Quyết định Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu
  • Quyết định Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
  • Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
  • Quyết định Ban hành quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ
  • Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán – Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN ngày 16/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
  • Quyết định Ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • Quyết định Ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
  • Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia
  • Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
 2. Quyết định Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu
 3. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 4. Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 5. Thông tư Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
 6. Quyết định Ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 7. Quyết định Ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
 8. Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 622007QĐ-BTC ngày 17072007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia
 9. Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 632007TT-BTC ngày 15062007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
================================================================= LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2006 Văn bản hướng dẫn
 1. Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
 2. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
 • Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
================================================================= LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG NĂM 2005 Văn bản hướng dẫn
 1. Quyết định Ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc
 2. Quyết định Ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ
 3. Quyết định Ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
================================================================= LUẬT CHỨNG KHOÁN NĂM 2006 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
 2. Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
  • Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 3. Nghị định Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
 4. Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính
 5. Quyết định Chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 6. Nghị định Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 7. Quyết định Về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
 8. Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 362007NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
================================================================= LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2005 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
 2. Nghị định Về thương mại điện tử
 3. Quyết định Ban hành Quy định về kế toán trên máy vi tính đối với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng
 4. Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại
 5. Quyết định Ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử
 6. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 7. Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 8. Nghị định Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 9. Quyết định Ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng
 10. Quyết định Về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh
================================================================= LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2006 Văn bản hướng dẫn Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ================================================================= PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2003 Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
  • Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài
 2. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 3. Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31-07-2003 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh trọng tài thương mại  của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
================================================================= NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29/11/2006 Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Văn bản hướng dẫn
 1. Nghị định Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 2. Quyết định Về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam
 3. Thông tư Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
 4. Nghị định Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
 5. Quyết định Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
 6. Nghị định Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
================================================================= PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 1. Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27/04/1999 về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 2. Nghị định số 06/2006/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
 3. Thông tư liên tịch số 08/2005/TTKL/BTM-BNV của Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ ngày 08/04/2005 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương.
 4. Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 02/10/2001.
 5. Dự thảo Tờ trình Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 02/10/2001.
================================================================= PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG PHÁ GIÁ
 1. Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 về Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
 2. Nghị định số 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
 3. Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
 4. Nghị định số 06/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
 5. Thông tư số 106/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/12/2005 về hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản bảo đảm thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Chỉ thị số 20/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/06/2005 về việc Chủ động phòng, chống các vụ kiện thương mại quốc tế.
================================================================= VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÂN SỰ LÀ NGUỒN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI ================================================================= CÁC VĂN BẢN KHÁC ================================================================= VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT 1. Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về  bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

 • TAG :