Thủ tục xin giấy phép tạm nhập tái xuất

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép tạm nhập tái xuất: I/ Tài liệu cần cung cấp: 1) Bản sao công chứng hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hành; 2) Danh sách sản phẩm xin giấy phép tạm nhập tái xuất 3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng 4) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; II. Hồ sơ xin giấy phép tạm nhập tái xuất: 1) Văn bản đề nghị gửi về Bộ Thương mại theo mẫu; 2) Báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu theo mẫu; (đối với doanh nghiệp đã thực hiện tạm nhập tái xuất); 3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 4) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; 5) Hợp đồng mua hàng và Hợp đồng bán hàng  
  • TAG :