thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 199 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo mẫu nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để UBND cấp huyện tham gia bằng văn bản. Sau đó, tổ chức, cá nhân nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 bộ hồ sơ hoàn chỉnh Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: Không quá mười hai (12) ngày làm việc (đối với trường hợp đã có giếng khai thác). Trường hợp chưa có giếng khai thác thì thời hạn thẩm định và trình cơ quan cấp phép ra văn bản cho phép thi công giếng khai thác không quá mười (10) ngày làm việc. Trong thời gian không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ tài liệu thi công giếng khai thác, nếu đủ điều kiện cấp phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh giải quyết cấp giấy phép Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí: 100.000 đồng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05/NDĐ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất  (Mẫu đính kèm) Mẫu số 06/NDĐ Hướng dẫn lập đề án khai thác nước dưới đất (Mẫu đính kèm) Mẫu số 07/NDĐ Hướng dẫn lập báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000 m3/ngày đêm. (Mẫu đính kèm) Mẫu số 09/NDĐ Hướng dẫn lập báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (Mẫu đính kèm) Mẫu số 10/NDĐ Hướng dẫn lập báo cáo khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đang khai thác nước dưới đất nhưng chưa có giấy phép) (Mẫu đính kèm) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Tài nguyên nước năm 1998, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định Cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, Thông tư số 02/2005/TT-TNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc Cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước,    

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :