Thông tư Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và các đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Số hiệu 13 /2008 /TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 28/07/2008
Tên file: TT 13 2008.zip
Dung lượng: 67,546 bytes
Download tại đây
  • TAG :