Thông tư ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư số 05/2009/TT-BNV ngày 11 tháng 5 năm 2009 ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Số hiệu 05/2009/TT-BNV
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 11/05/2009
Người ký: Thứ trưởng
Tên file: 05_2009_TT-BNV.pdf
Dung lượng: 50,895 bytes
Download tại đây
  • TAG :