Quy định về Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay gồm có các loại:

1. Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL 2. Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN 3. Hóa đơn bán hàng 3 liên, mẫu số 02-GTTT-3LL 4. Hóa đơn bán hàng 2 liên, mẫu số 02-GTTT-2LN 5. Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính, mẫu số 05TTC-3LL 6. Hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản, mẫu số 06TMH-3LL 7. Hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền), mẫu số 07MTT 8. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mẫu số 03VT-3LL (ký hiệu xêry.../99 trở đi) 9. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, mẫu số 04/XKĐL/3LL 10. Hóa đơn thu phí bảo hiểm, mẫu số 05BV/BH hay 05/BH 11. Hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, mẫu số 01/TSTT-3L 12. Hóa đơn bán tài sản thanh lý, mẫu số HĐ/TSTL-3L 13. Hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia, mẫu số 02HDT-4LH. Trên đây là 13 loại mẫu hóa đơn được sử dụng hiện nay bạn cần tham khảo, kể từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp được quyền tự in hóa đơn nếu có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật