quy định về Đăng ký thuế

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 197 lượt xem
  • 0 bình luận

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê  khai vào tờ khai theo mẫu quy định của Luật quản lý thuế, nộp tờ khai cho Cơ quan quản lý thuế và cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước......CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

-    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;

-    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê  khai vào tờ khai theo mẫu quy định của Luật quản lý thuế, nộp tờ khai cho Cơ quan quản lý thuế và cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các qui định của pháp luật. Cụ thể các nội dung về đăng ký thuế, Bộ tài chính ban hành thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Ngoài ra năm 2008 Luật thuế TNCN được ban hành nên một số nội dung về đăng ký thuế đối với cá nhân được đề cập tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC, ngày 30/09/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, ngày 08/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN.

Tổng cục thuế là cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý về đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho cơ sở kinh doanh trên cơ sở tờ khai đăng ký mã số tuế do cơ quan thuế địa phương tổng hợp gửi về.

Luật thuế TNCN quy định có 10 khoản thu nhập chịu thuế. Mỗi cá nhận có 1 trong 10 khoản thu nhập chịu thuế là đối tượng phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế. Tuy nhiên, người nộp thuế đã có mã số thuế rồi thì phải sử dụng mã số thuế này, không phải đăng ký lại. Người nộp thuế chưa có mã số thuế chỉ phải đăng ký thuế 1 lần. Trong quá trình thực hiện nếu người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký trong tờ kha thì bổ sung.

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :