Nội dung kiểm tra kế toán

Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. ...

Theo quy định tại điều 35, 36 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì nội dung kiểm tra kế toán được quy định như sau: Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm: a. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán; b. Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; c. Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế toán; d. Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán. 2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật