Nghị định số 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về: Điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm; Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; Danh mục hóa chất phải thực hiện khai báo; Ngưỡng hàm lượng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất...
Số hiệu 108/2008/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 07/10/2008
Người ký: Thủ tướng
Tên file: Nghi dinh 108 an toan hoa chat 2008.doc
Dung lượng: 526,848 bytes
Download tại đây
  • TAG :