Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức .
Số hiệu 195/CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 31/12/1994
Tên file: Nghi dinh So 195-CP ngay 31-12-1994 cua Chinh phu.pdf
Dung lượng: 145,720 bytes
Download tại đây
  • TAG :