Mức phạt vi phạm về treo biển hiệu và công bố thông tin

I. Mức phạt vi phạm các quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không treo biển hiệu tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện. 2. Ngoài hình thức xử phạt nêu trên, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện việc treo biển hiệu tại trụ sở chính và trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện. II. Mức phạt vi phạm các quy định về công khai thông tin của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Không công bố hoặc công bố thông tin về đăng ký kinh doanh không đúng quy định; b) Không thực hiện báo cáo việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo quy định; c) Không gửi báo cáo về hoạt động kinh doanh theo quy định; d) Không công bố quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định; đ) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn quy định khi tạm ngừng kinh doanh; e) Không khai báo việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; g) Không thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; h) Không thông báo việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định; i) Không gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo; k) Không thông báo hoặc thông báo không đúng theo quy định của pháp luật về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; l) Không thông báo về việc bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định; m) Không thông báo việc thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết của thành viên theo quy định; n) Không thông báo tiến độ góp vốn đăng ký theo quy định; o) Không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Báo cáo không đúng quy định; b) Không gửi báo cáo tài chính theo quy định. 3. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công khai thông tin. III. Mức phạt vi phạm các quy định về công khai thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không công bố thông tin theo quy định. 2. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 nêu trên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công khai thông tin.  
================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Bắc Việt Luật để được hướng dẫn chi tiết.
Hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây.
----------------------------
Công ty Luật Bắc Việt Luật
Số 39b, lô 6, Trung Yên 14, Khu đô thị mới Trung Yên - Đống Đa
Tel: 04.22155966 - 04. 22158486
Hotline: 0938-188-889 – 0988-631168 - 01687696666
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.dangkykinhdoanh.net
  • TAG :