Luật Thương mại

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SAU 2 NĂM THỰC HIỆN: MỘT SỐ BẤT CẬP NẢY SINH VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SAU 2 NĂM THỰC HIỆN: MỘT SỐ BẤT CẬP NẢY SINH VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT
  • Luật Thương mại
  • 08 tháng 5, 2011

PGS.TS. LÊ THỊ KIM NHUNG – Phó Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Thương mại Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, chính thức áp dụng từ ...

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÍN DỤNG PHI CHÍNH THỨC Ở NÔNG THÔNG
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÍN DỤNG PHI CHÍNH THỨC Ở NÔNG THÔNG
  • Luật Thương mại
  • 08 tháng 5, 2011

PGS.,TS. LÊ KHƯƠNG NINH – Đại học Cần thơ Mục tiêu của bài viết là tìm kiếm giải pháp hạn chế tín dụng phi chính thức ở nông thôn thông qua việc phân tích các rào cản khiến các tổ chức ...