Luật Thương mại

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

NGUYỄN THANH PHONG 1. Đánh giá năng lực cạnh tranh? Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế VN từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ, TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG NĂM 2009 VÀ 2010
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ, TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG NĂM 2009 VÀ 2010
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG Năm 2009 qua đi với nhiều thăng trầm về kinh tế, tài chính ở trong nước và quốc tế. Nhưng, trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu thường thì cái mất nhiều hơn cái được. ...

BÀN THÊM VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ TRONG NƯỚC
BÀN THÊM VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ TRONG NƯỚC
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TS. NGUYỄN ĐẠI LAI Chính phủ đã có quyết định cho phép phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước để thu hút ngoại tệ trôi nổi trong nền kinh tế. Quyết định nêu trên được đưa ra vào thời ...

HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

Tác giả viết bài này vào thời điểm tháng 11 năm 2006 THS. HOÀNG THỊ QUỲNH CHI – Viện Khoa học kiểm sát – VKSNDTC Bảo vệ nhà đầu tư là vấn đề có tính quyết định đến sự tồn tại và ...

KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA PHÁP LUẬT
KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA PHÁP LUẬT
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

LS. PHẠM CHÍ CÔNG – Giám đốc Công ty Luật Khai Phong (KPLC) Bài viết “Một nghị định vô hiệu hóa một định chế” của tác giả Nguyễn Ngọc Bích – Ngô Duy Minh trên TBKTSG số 16-2010 ngày 15-4-2010 ...

BÁO CÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
BÁO CÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

(Ngày ban hành Báo cáo chưa xác định) I. Tình hình thi hành Luật Chứng khoán 1. Kết quả đạt được Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 ...

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, BỘ TÀI CHÍNH VỀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, BỘ TÀI CHÍNH VỀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

Hà Nội, tháng 3/2010 I. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Kinh nghiệm của Ba Lan Luật Chứng khoán Ba Lan quy định: Điều 81.5. Hội đồng Bộ trưởng sẽ quyết định, bằng nghị định, về ...

LUẬN BÀN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CÔNG
LUẬN BÀN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CÔNG
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH Khi bàn về phạm trù tài chính công, hiện nay có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Có ý kiến cho rằng tài chính công đồng nghĩa với tài chính nhà nước (1), nhưng có ý kiến ...

BÀN VỀ CHỨNG TỪ GỐC TRONG GIAO DỊCH THƯ TÍN DỤNG
BÀN VỀ CHỨNG TỪ GỐC TRONG GIAO DỊCH THƯ TÍN DỤNG
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

PHẠM THỊ THANH NGA – Sở giao dịch VietinBank Trong hoạt động tín dụng chứng từ, việc xác định một chứng từ là bản gốc (original) hay bản sao (copy) là một vấn đề hết sức quan trọng. Chính ...

NHÌN LẠI CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM
NHÌN LẠI CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TRẦN TRÍ DŨNG – Công ty nghiên cứu DHVP – Phân tích Kinh tế Vebimo.com Hơn 10 năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến rất xa. Bên cạnh các ngân hàng thương mại nhà nước đã ...

LẠI CHUYỆN LÃI SUẤT CƠ BẢN
LẠI CHUYỆN LÃI SUẤT CƠ BẢN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

NGUYỄN VÂN CẦM Những tưởng chuyện lãi suất cơ bản đã được giải quyết khi hệ thống ngân hàng đã quay về với cơ chế lãi suất thỏa thuận nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ khi chỉ còn ...

CẢNH BÁO RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM
CẢNH BÁO RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

THS. TRỊNH THANH HOAN – Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Sức yếu, gánh nặng, đường xa, kẻ trục lợi thường xuyên rình rập, có lúc sử dụng đại lý như “nuôi ong tay áo”… ...

MỸ CÔNG BỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ BẢO HIỂM
MỸ CÔNG BỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ BẢO HIỂM
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

NGUYỄN THANH TÙNG – Chuyên gia Tiền tệ VietinBank Ngày 21/4/2010 tại WASHINGTON D.C. Mỹ, các đại diện nhà chức trách Mỹ đã họp báo giới thiệu và công bố: thời gian tới (10/02/2011) sẽ phát hành vào ...

THẾ NÀO LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG?
THẾ NÀO LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG?
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

HUY NAM Không đơn giản chỉ là loại “hơn trăm cổ đông, trên mười tỉ bạc”, công ty có năm ba cổ đông vẫn có thể là anh đại chúng. Đại chúng là một khuôn khổ được luật chế định, ...

THAY LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH
THAY LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TS. LÊ HỒNG GIANG Hầu hết các sách giáo khoa kinh tế vĩ mô đều định nghĩa chính sách tiền tệ là những quyết định của ngân hàng trung ương liên quan đến thay đổi tổng lượng tiền hay tổng ...

CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TS. NGUYỄN THỊ KIM THANH – Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng – NHNN Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 đã xác định mục tiêu tổng quát của ...

NỢ CÔNG VÀ “THỰC CHẤT” CỦA NỢ CÔNG
NỢ CÔNG VÀ “THỰC CHẤT” CỦA NỢ CÔNG
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

ANH NGUYỄN Nợ công vượt quá cao so với mức an toàn ở những nền kinh tế phát triển, đang trở thành chủ đề nóng hiện nay bởi đó là yếu tố có nguy cơ đe dọa những dấu hiệu phục hồi của ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TRẦN ANH ĐÀO Bàn về ảnh hưởng của cổ phiếu ngân hàng đến sự phát triển của TTCK Việt Nam, tôi có một số ý kiến xung quanh các vấn đề chính sau: 1. Quy mô ảnh hưởng của cổ phiếu ...

VẤN ĐỀ VAY NỢ VÀ QUẢN LÝ NỢ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
VẤN ĐỀ VAY NỢ VÀ QUẢN LÝ NỢ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

TS. TRẦN VĂN GIAO – Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Vay nợ chính phủ là một vấn đề lớn và vô cùng quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và ...

VỀ BẢO HIỂM CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHO NÔNG DÂN
VỀ BẢO HIỂM CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHO NÔNG DÂN
 • Luật Thương mại
 • 08 tháng 5, 2011

ĐỖ MAI THÀNH Hằng năm, sản xuất nông nghiệp nước ta thường thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh… rất lớn, nhiều trường hợp làm cho người nông dân điêu đứng, rơi vào cảnh không nhà cửa, ...