Luật Hôn nhân

MEXICO HỢP THỨC HÓA HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI
MEXICO HỢP THỨC HÓA HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Với 43 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hội đồng thành phố Mexico City hôm nay đã thông qua một dự luật thừa nhận các cặp đồng tính nam.

NICARAGUA CẤM PHÁ THAI TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
NICARAGUA CẤM PHÁ THAI TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Với 52 phiếu thuận và không có phiếu chống, hôm qua quốc hội Nicaragua đã thông qua dự luật cấm phá thai ngay cả trong trường hợp tính mạng người mẹ bị đe dọa. Nicaragua hiện đã có luật ...

ANH: VỢ SINH CON – CHỒNG ĐƯỢC NGHỈ 6 THÁNG
ANH: VỢ SINH CON – CHỒNG ĐƯỢC NGHỈ 6 THÁNG
 • Luật lao động
 • 02 tháng 5, 2011

Theo một dự luật mới ở Anh, khi một đứa trẻ chào đời, người cha có quyền nghỉ làm 6 tháng không ăn lương một cách hợp pháp.

TÒA ÁN NEWYORK NÓI “KHÔNG” VỚI HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI
TÒA ÁN NEWYORK NÓI “KHÔNG” VỚI HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Tòa án tối cao New York hôm qua đã ra phán quyết không chấp nhận đưa hôn nhân đồng giới vào luật của bang, bác bỏ lỹ lẽ của các cặp đồng tính cho rằng luật này vi phạm quyền trong hiến pháp ...

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA HÔN NHÂN
MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA HÔN NHÂN
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN HỒNG HẢI – Khoa Luật dân sự – Đại học Luật Hà Nội 1. Khái niệm về hôn nhân Trong khoa học pháp lý nói chung và khoa học Luật HN & GĐ nói riêng, việc đưa ra một khái niệm ...

BÀN THÊM VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH
BÀN THÊM VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN HỒNG HẢI - Khoa Luật Dân sự – Đại học Luật Hà Nội Chế độ tài sản chung của vợ chồng được qui định tại các điều 27, 28 Luật HN&GĐ năm 2000 là chế độ tài sản pháp ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG PHONG TỤC, TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG PHONG TỤC, TẬP QUÁN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN HỒNG HẢI – Khoa Luật Dân sự – Đại học Luật Hà nội Kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp trong gia đình Việt nam là một trong các nhiệm vụ ...

GIẤY KHAI SINH QUA THỰC TIỄN TƯ PHÁP Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIẤY KHAI SINH QUA THỰC TIỄN TƯ PHÁP Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Giấy khai sinh là căn cứ đầu tiên, là cơ sở pháp lý tin cậy nhất về một công dân, đặc biệt khi làm các giấy tờ khác liên quan đến quyền lợi của bản thân như: học tập, công tác, đăng ký ...

TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Minh Anh Được ví như cái nước nhỏ, Nho giáo cho rằng, gia đình có vị trí quan trọng trong sự ổn định của xã hội. Vì vậy, những hành vi ứng xử và giao tiếp của mỗi thành viên trong gia đình ...

VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KHUÔN MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KHUÔN MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

TRỊNH HÒA BÌNH Gia đình là phạm trù xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người; là một thiết chế xã hội quan trọng, liên quan đến hoạt động của toàn xã hội và mỗi cá nhân. Theo quan ...

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CHẤT ĐỘC DA CAM Ở VIỆT NAM
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CHẤT ĐỘC DA CAM Ở VIỆT NAM
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Lisa C. Toohey TÓM TẮT Bài viết này tìm hiểu tranh chấp giữa Mỹ và Việt Nam về những thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu do hậu quả của việc sử dụng hoá chất diệt cỏ, ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN PHƯƠNG LAN VỀ ĐỀ TÀI: “CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ NUÔI CON NUÔI Ở VIỆT NAM”
LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN PHƯƠNG LAN VỀ ĐỀ TÀI: “CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ NUÔI CON NUÔI Ở VIỆT NAM”
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Chuyên ngành: Luật Dân sự; Mã số: 62.38.30.01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Văn Thanh và TS. Đinh Trung Tụng; Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội. Những kết luận mới của ...

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 2: CÁC QUAN HỆ TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 2: CÁC QUAN HỆ TÀI SẢN GIỮA VỢ CHỒNG
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Điện Chuyên ngành: Khoa học xã hội / Luật Nguồn phát hành: Trường ĐH Cần Thơ Sơ lược: Đây là phần tiếp theo của giáo trình Luật hôn nhân và gia đình ...

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 1:Gia đình
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. TẬP 1:Gia đình
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Điện Chuyên ngành: Khoa học xã hội / Luật Nguồn phát hành: Trường ĐH Cần Thơ Sơ lược: Trong chừng mực nào đó, có thể định nghĩa luật hôn nhân và gia ...

NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/ND-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/ND-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Ngày 27/12/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/4/2006) thay thế cho Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch. Qua hơn 1 năm thực hiện đã được ...

MỘT CÔ DÂU VIỆT CÓ THỂ KHÔNG ĐÒI ĐƯỢC HAI CON
MỘT CÔ DÂU VIỆT CÓ THỂ KHÔNG ĐÒI ĐƯỢC HAI CON
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật: Thứ ba, 24/07/2007 ——————————————————————————- Chuyện của Hà Ngày 9-7-2007, báo điện tử www.hani.co.kr đăng bài của tác giả Kim ...

CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH Ở CHÂU ÂU
CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH Ở CHÂU ÂU
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Nguyễn Thu Phương TẠP CHÍ CỘNG SẢN SỐ 22 NĂM 2007 Thực hiện chính sách gia đình, các nước châu Âu hướng tới xây dựng gia đình phát triển toàn diện, chú trọng tới vai trò của gia đình ...

GIA ĐÌNH HÀN QUỐC: TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
GIA ĐÌNH HÀN QUỐC: TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

TRẦN VĂN THẮNG - Ths, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Từng là một nước nông nghiệp nghèo, nhưng sau chưa đầy bốn thập kỷ, đất nước Hàn Quốc đã đạt được những ...

VỤ ÁN: BỖNG NHIÊN CHỒNG CŨ ĐÒI CHIA ĐẤT
VỤ ÁN: BỖNG NHIÊN CHỒNG CŨ ĐÒI CHIA ĐẤT
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Sau 16 năm bỏ đi sống với những người phụ nữ khác, ông chồng lù lù quay về, đòi bà vợ chia tài sản… TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa hoãn phiên xử sơ thẩm lần hai vụ chia tài sản ...

LUẬT BỎ NGỎ VIỆC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH
LUẬT BỎ NGỎ VIỆC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH "CHUI"
 • Luật Hôn nhân
 • 02 tháng 5, 2011

Hà Vy (tạm gọi tên này) vừa chi 7.000 USD phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Việc xác định lại giới tính trong gấy tờ hộ tịch của Hà Vy tùy thuộc vào việc được tổ chức y tế xác định có ...