Luật doanh nghiệp

Thủ tục và hồ sơ đăng ký nghành nghề Y Dược Tư Nhân do sở y tế cấp
Thủ tục và hồ sơ đăng ký nghành nghề Y Dược Tư Nhân do sở y tế cấp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Chứng Chỉ Hành Nghề (do SYT cấp). 2. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh theo diện Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể (do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp hoặc UBND Quận/Huyện cấp). 3. Giấy ...

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?
Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Doanh nghiệp tư nhân có phải là pháp nhân không? Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. - Doanh nghiệp tư ...

Các quy định về triệu tập hội đồng thành viên
Các quy định về triệu tập hội đồng thành viên
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không ...

Thủ tục mở địa điểm kinh doanh
Thủ tục mở địa điểm kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Căn cứ theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư thì thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: 1- Thông báo lập chi nhánh ( theo mẫu) 2- Quyết ...

Kiến thức cơ bản về
Kiến thức cơ bản về" Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước"
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995. Từ đó, thiết chế này được áp dụng đại trà trong các doanh nghiệp Nhà nước, ...

Bạn hiểu gì về Luật phá sản?
Bạn hiểu gì về Luật phá sản?
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Luật phá sản doanh nghiệp được thành lập với mục đích gì? 1. Bảo vệ một cách hiệu quả lợi ích chính đáng của các chủ nợ Khi một nhà đầu tư cho các doanh nghiệp vay vốn, họ có hai ...

Đặt tên công ty, cẩn thận không bao giờ thừa!
Đặt tên công ty, cẩn thận không bao giờ thừa!
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Đối với mỗi một dự án đầu tư mới, thông thường bạn thường phải lập một công ty để thực hiện. Việc lựa chọn tên công ty sẽ rất quan trọng và luôn là một bước đi phức tạp khi bạn ...

Những điểm cần lưu ý khi đăng ký kinh doanh
Những điểm cần lưu ý khi đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Ngành kinh doanh (Điều 7 - Luật Doanh nghiệp năm 2005): Doanh  nghiệp có quyền kinh doanh tất cả các ngành mà pháp luật không cấm trừ kinh doanh các ngành, nghề gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, ...

Mua bán và sáp nhập
Mua bán và sáp nhập
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Khi một công ty mua lại (tiếp quản) một công ty khác và đặt mình vào vị trí chủ sở hữu mới thì thương vụ đó được gọi là mua bán. Dưới khía cạnh pháp lý, công ty bị mua lại không còn tồn ...

Các ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề
Các ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1/ Kinh doanh dịch vụ pháp lý 2/ Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm 3/ Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y 4/ Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy họach xây dựng, ...

Tên công ty, một số điểm cần lưu ý khi đặt tên
Tên công ty, một số điểm cần lưu ý khi đặt tên
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Tên công ty được pháp luật bảo hộ là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Là tập hợp các chữ cái, có thể kèm theo ...

Các quy định về ưu đãi đối với Doanh nghiệp sau cổ phần hóa
Các quy định về ưu đãi đối với Doanh nghiệp sau cổ phần hóa
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Nghị định số 109/2007/NÐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó quy định chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa ...

Mô hình công ty mẹ- công ty con
Mô hình công ty mẹ- công ty con
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Công ty mẹ con là từ ngữ của chúng ta để chỉ mối quan hệ giữa những công ty nắm vốn của nhau, thí dụ công ty A nắm một số phần trăm vốn của công ty B. Tìm lai lịch của sự xuất hiện công ty ...

Quy chế, điểm khởi đầu cho sự chuyên nghiệp của Doanh nghiệp
Quy chế, điểm khởi đầu cho sự chuyên nghiệp của Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

NỘI QUY CÔNG TY: Điểm Khởi Đầu Của Sự Chuyên Nghiệp Những công ty có vài ngàn nhân viên, cần có một “bộ luật” nội bộ đã đành, những doanh nghiệp chỉ vài chục người, thậm chí vài ...

Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp
Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

A.  Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ 1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một ...

Những điểm mới của Luật phá sản
Những điểm mới của Luật phá sản
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền tạm ứng phí phá sản do tòa án ấn định, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu ...

Các ngành nghề bị cấm kinh doanh
Các ngành nghề bị cấm kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Theo quy định tại Nghị định số 139 ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, những ngành, nghề sau bị cấm kinh doanh: 1) Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết ...

Các tiêu chuẩn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán
Các tiêu chuẩn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:   a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức ...

Hiểu thế nào về Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp
Hiểu thế nào về Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn ...

Các quy định về trụ sở chính và Con dấu của Doanh nghiệp
Các quy định về trụ sở chính và Con dấu của Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Trụ sở chính của doanh nghiệp a. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ...