Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 13. Thông tư số 32/2009/TT-BTC, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là năm dương lịch. Trường hợp, người nộp thuế áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch đã được Bộ Tài chính chấp thuận thì kỳ tính thuế là năm tài chính.
  2. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên được tính từ ngày tiến hành hoạt động tìm kiềm thăm dò và khai thác dầu khí đầu tiên cho đến hết ngày kết thúc năm dương lịch hoặc ngày kết thúc năm tài chính.
  3. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng được tính từ ngày bắt đầu của năm dương lịch hoặc ngày bắt đầu  của năm tài chính đến ngày kết thúc hợp đồng dầu  khí.
  4. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên và kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đố để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không được vượt quá 18 tháng.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :