Khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí?

Theo quy định tại điều 19, Thông tư 32/2009/TT-BTC Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tham gia hợp đồng dầu khí.

1. Đối với bên chuyển nhượng vốn là tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hợp đồng dầu khí. 1.1  Bên nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, khai, khấu trừ và nộp thuế thay bên chuyển nhượng vốn. 1.2  Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: - Tờ khai thuế thu nhập doanh  nghiệp về chuyển nhượng vốn theo mẫu số 03/TNDN-DK ban hành kèm theo Thông tư 32/2009/TT-BTC - Bản sao hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếc nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt với các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạnh, phương thức, đồng tiền thanh toán; - Bản sao quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền. - Bản sao chứng nhận của nhà điều hạnh, công ty điều hành chung hoặc của các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh về chi phí được phép thu hồi là giá vốn của phần vốn chuyển nhượng của bên chuyển nhượng. - Chứng từ gốc của các khoản chi phí. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày nhận  hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạnh ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử. 1.3  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. 1.4  Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế nêu tại Điều 2, phần I Thông tư này khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên. 2. Đối với bên chuyển nhượng vốn là tổ chức, cá nhận Việt Nam tham gia hợp đồng dầu khí: việc thực hiện nghĩa vụ thuếđối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :