Hoàn thuế TNDN của Công ty tài chính quốc tế được hướng dấn như thế nào?

Theo công văn số 2466/TCT-HTQT ngày 18/06/2009 của Tổng cục thuế trả lời Công văn số 3386/KTT3 ngày 15/10/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đề nghị hoàn thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Công ty Tài chính Quốc tế( IFC), tổng cục thuế có ý kiến như sau:

  1. Về đề nghị hoàn thuế TNDN áp dụng theo Hiệp định ránh đánh thuế hai lần
Hiện nay, giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ Hoa Kỳ chưa ký kết hiệp định tránh đánh thues hai lần, do vậy việc đề nghị hoàn thuế TNDN cho thu  nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty IFC tại thị trường Việt nam thông qua Công ty CP Chứng khoảng TP. Hồ Chí Minh (HSC) theo hiệp định tránh đấnh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ là không có cơ sở để giải quyết.
  1. Về nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty IFC tại Việt nam
-  Tại mục 9, Điều VI của Các Điều khoản thỏa ước ( Articles of Agreement) về IFC quy định: “ Công ty, các tài sản, nhu nhập của Công ty và các hoạt động và giao dịch của Công ty được phép theo Thỏa ước này sẽ được miễn trừ khỏi mọi thứ thuế và mọi lệ phí hải quan”. - Tại tuyên bố chung Liên Bộ ( Join Ministerial Circular) ngày 6/5/1994 do Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước ký khẳng định : “ Tuyên bố này khẳng định rằng tất các quyền miễn trừ và quyền lợi của Tập đoàn Tài chính Quốc Tế( IFC), một Tổ chức Quốc tế được thành lập theo các Điều khoản thỏa thuận (Articles of Agreement)...được đề cập trong Điều VI của Các Điều khoản Thỏa thuận nói trên.” - Tại Điểm 2 của Công văn số 1837/TCT- ĐTNT ngày 14/05/2007 hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động Công ty IFC hướng dẫn: “ IFC không phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động và giao dịch của IFC theo Điều lệ hoạt động (Articles of Agreement) của IFC như đầu tư cổ phần, trái phiếu, cho vay dự án tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp Việt nam ký hợp đồng với IFC không phải thực hiện kê khai, khấu trừ thuế TNDN của IFC khi thanh toán cho IFC theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.” Căn cứ các quy định tại các văn bản trên, các hoạt động kinh doanh của công ty IFC thuộc phạm vi Điều kệ ( hoặc “Các điều khoản Thỏa ước”, hoặc” Các Điều khoản thỏa thuận”, hoặc “ Điều lệ hoạt động” tùy theo cách dịch cụm từ “Articles of Agreement” tại các văn bản liên quan) sẽ được miễn thuế TNDN. Trường hợp Công ty HSC đã khấu trừ thuế và nộp ngân sách đối với các hoạt động nêu trên của Công ty IFC thì theo quy định tại khoản 5, Điều 57 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và khoản 2.c, Điều 22 Nghị định số 85/2007/NĐ – CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ, Công ty IFC được hoàn số thuế đã được khấu trừ đã nộp ngân sách nhà nước.   Theo quy định tại Điểm 2.6, Mục II, phần G, Thông tư 60/TT- BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty IFC thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.   Đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty IFC thực hiện các thủ tục hoàn thuế và tiền hành kiểm tra việc hoàn thuế theo quy định của Thông tư 60/TT- BTC ngày 14/6/2007 nêu trên; trong đó lưu ý kiểm tra để xác định các hoạt động đề nghị được hoàn thuế của Công ty IFC là có thuộc  phạm vi Điều lệ của IFC không.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :