Dịch vụ tư vấn thành lập Tập đoàn kinh tế

Dịch vụ tư vấn thành lập Tập đoàn kinh tế

I. VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VIỆT NAM

 1. Tập đoàn kinh tế bao gồm nhóm các công ty có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên kết khác; gắn bó lâu dài với nhau về lợiích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên dưới hình thức công ty mẹ - công ty con.
 2. Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc tổ chức hoạt động của tập đoàn do các công ty lập thành tập đoàn tự thỏa thuận quyết định.
 3. Công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 15 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp. Công ty con được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc của pháp luật liên quan.
 4. Công ty mẹ, công ty con và các công ty khác hợp thành tập đoàn kinh tế có các quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động phù hợp với hình thức tổ chức doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.
 5. Cụm từ "tập đoàn" có thể sử dụng như một thành tố phụ trợ cấu thành tên riêng của công ty mẹ, phù hợp với các quy định từ Điều 31 đến Điều 34 của Luật Doanh nghiệp về đặt tên doanh nghiệp.
II. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN CỦA LUẬT CÔNG MINH
Bước 1: Xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Đề án gồm những nội dung sau:
 • Nghiên cứu, tham khảo về Tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con ở các nước phát triển;
 • Trình bày những điều kiện cần và đủ để hình thành một tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo thông lệ quốc tế,
 • Phân tích xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới để khảng định: Hình thành các tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong khu vực ngoài quốc doanh là tất yếu khách quan.
 • Phân tích thực trạng nhóm các công ty nghiên cứu;
 • Xác định khả năng trở thành tập đoàn của nhóm các công ty nghiên cứu;
 • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý nếu nhóm các công ty nghiên cứu chưa hội đủ những điều kiện cần và đủ để hình thành tập đoàn;
 • Xác định Công ty mẹ
 • Xác định các Công ty con, công ty “cháu” và công ty liên kết;
Bước 2: Trình bày Đề án hình thành Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - công ty trước lãnh đạo các công ty nghiên cứu.
Bước 3: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để hình thành tập đoàn
Bước 4: Xây dựng quy chế tổ chức và quản lý điều hành tập đoàn.
Bước 5: Công bố hình thành tập đoàn.

 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

 • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật