Địa điểm đăng ký thuế đối với Cá nhân kinh doanh

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; -    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế; -    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Cá nhân cứ trú có hoạt động kinh doanh thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế, bao gồm: - Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ; - Cá nhân hành nghề độc lập; - Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân; - Việc đăng ký thuế Thu nhập cá nhân sản xuất kinh doanh đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác (thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt). 2. Hồ sơ thuế Đối với cá nhân kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2, mục I, phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 1/07/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế. Trường hợp nhiều người cùng góp vốn, cùng tham gia kinh doanh (Nhóm cá nhân kinh doanh) thì  người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thues theo hướng dẫn tại thông tư 85/2007/TT-BTC n êu trên để được cấp mã số thuế cho bản thân. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng khai nộp thuế GTGT, TTĐB, môn bài … chung cho cả nhóm và khai thuế thu nhập cá nhân cho bản thân người đại diện. Mỗi cá nhân góp vốn khác đều phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng; việc đăng ký thuế thực hiện như đối với cá nhân kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh gồm: - Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03 – ĐK – TCT, kèm theo bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại địa bàn quận huyện thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở kinh doanh chính (nếu có). - Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (nếu có). - Bản sao Chứng minh nhân dân. - Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh khác tại địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký thuế với Chi cục thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế là: Tờ khai đăng ký nộp thuế theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế: - Đối với cá nhân kinh doanh bao gồm cả các nhân kinh doanh hành nghề độc lập: Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC. Theo quy định tại điểm 4 “Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế” mục I, phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC thì Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. - Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công được lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại Chi cục thuế nơi kinh doanh.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật