Đăng ký thuế đối với Cá nhân có thu nhập chịu thuế

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; -    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế; -    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; LUẬT SƯ TƯ VẤN: Cá nhân có thu nhập chịu thuế là đối tượng đăng ký thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân đã đăng ký thuế theo quy định của Luật quản lý thuế sẽ không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã được cấp được tiếp tục sử dụng trong các quan hệ về kê khai, nộp và quyết toán thuế. Mã số thuế được sử dụng chung để kê khai thế đối với tất cả các khoản thu nhập. Đối với cá nhân chưa có mã số thuế thì thực hiện đăng ký thuế. Cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập hay trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế. Thủ tục hồ sơ quy định như sau: 1. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chỉ đăng ký thuế một lần. 2. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: - Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN; - Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. 3.  Địa điểm nộp hồ sơ: - Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị chi trả thu nhập. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại đơn vị tri trả thu nhập, đơn vị trả thu nhập có trách nhiểm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của các cá nhân và nộp cho cơ quản thuế trực tiếp quản lý. - Mỗi cá nhân có nhiều nguồn thu nhập: Từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ các khoản thu nhập chịu thuế khác được lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan, đơn vị trả thu nhập hoặc tại Chi cục thuế nơi kinh doanh theo mẫu số 01/ĐK-TNCN.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :