Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước

Đăng ký thành lập văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

• Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

• Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

• Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

• Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

- Trình tự thực hiện:

• Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với văn phòng đại diện kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho văn phòng đại diện.

• Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của văn phòng đại diện để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với văn phòng đại diện kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho văn phòng đại diện.

• Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của văn phòng đại diện để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

• Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;

- Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;

- Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

• Kèm theo:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bản sao Điều lệ công ty;

- Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT).

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy  chứng nhận.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :