ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. LUẬT SƯ TƯ VẤN: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài - Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh. + Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư. + Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ. + Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định việc cấp  Giấy chứng nhận đầu tư. - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp + Nộp qua bưu điện - Thành phần hồ sơ: + Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư + Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư +Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư + Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã. + Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư và hồ sơ pháp lý của đối tác mới tham gia dự án đầu tư (nếu có chuyển nhượng vốn đầu tư). - Số lượng hồ sơ: 03 bộ. - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Kết quả thựchiện: Giấy chứng nhận đầu tư.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật