Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu

Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu được quy định như sau: Đơn vị kế toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện các công việc sau đây...

Theo quy định tại điều 46 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu được quy định như sau: 1. Đơn vị kế toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện các công việc sau đây: a. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính; b. Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao; c. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán có hình thức sở hữu mới. 2. Đơn vị kế toán có hình thức sở hữu mới căn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật