Công văn của Tổng cục Thuế số 3820/TCT-HTQT ngày 18/9/2009 về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hồng Kông

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 136 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có hiệu lực;

Căn cứ Điều 28 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký ngày 16/12/2008 tại Hà Nội;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 12/08/2009

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2010

Ngày áp dụng thực hiện tại Hồng Kông: từ ngày 01/4/2010

Đề nghị Cục thuế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên, đồng thời photocopy gửi Hiệp định thuế này cho các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan thuê uỷ nhiệm thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân để thực hiện./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :