Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu

BVL LawFirm trao đổi cùng bạn nội dung các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực pháp luật hoặc vô hiệu như sau:
  1. Giấy phép lao động hết thời hạn;
  2. Chấm dứt hợp đồng lao động;
  3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.ơ
  4. Hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt;
  5. Văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông báo thôi cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  6. Giấy phép lao động bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi do vi phạm pháp luật Việt Nam;
  7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động;
  8. Người nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án.
 
  • TAG :