Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA,

CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI

Stt Họ tên Quốc tịch Trình độ học vấn Năng lực chuyên môn Chức danh đảm nhiệm dự kiến Thời gian thực hiện công việc dự kiến
1
2
3
Ghi chú: Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này.   HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU ____, ngày ___ tháng ___ năm ____ Tên nhà thầu: ___________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Stt Tên hợp đồng Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện) Giá trị phần công việc chưa hoàn thành Ngày hợp đồng có hiệu lực Ngày kết thúc hợp đồng
1
2
3
Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên…).
Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
 
================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Bắc Việt Luật để được hướng dẫn chi tiết.
Hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây.
----------------------------
Công ty Luật Bắc Việt Luật
Số 39b, lô 6, Trung Yên 14, Khu đô thị mới Trung Yên - Đống Đa
Tel: 04.22155966 - 04. 22158486
Hotline: 0938-188-889 – 0988-631168 - 01687696666
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.dangkykinhdoanh.net
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật