Xử lý trường hợp ghi hóa đơn mặt hàng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT (VAT) đối với phần mềm máy tính đang sử dụng để lập hóa đơn không đáp ứng việc ghi thuế suất giảm

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 329 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định: “Khi lập hóa đơn bán hàng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “10% x 50%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.” Trường hợp Công ty kinh doanh hàng hóa thuộc diện được giảm thuế GTGT (VAT) thì khi lập hóa đơn phải thực hiện ghi thuế suất thuế GTGT (VAT) đúng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC. Nếu phần nềm máy đang sử dụng để lập hóa đơn không đáp ứng việc ghi thuế suất theo qui định trên thì người lập hóa đơn phải ghi tay bổ xung vào chỉ tiêu thuế xuất thuế GTGT để đảm bảo đúng quy định. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :