Xử lý sai phạm hành vi khai sai thuế khi đối tượng nộp thuế tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 361 lượt xem
  • 0 bình luận
Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm; nhưng người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản kIểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế  thì xủ lý như thé nào?   CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 5012/TCT-PC ngày 03/12/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Trả lời công văn số 5012/TCT-PC ngày 03/12/2009 Tổng cục thuế trả lời công văn số 678/CT-KK&KTT ngày 20/01/2009 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc đề nghị trả lời vướng mắc thuế như sau: Tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: “l. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm: ….. b) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền  phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước khi thời điểm có quan thuế lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế. c) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miến, số thuế được giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm trá thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi gian lận trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xác địn lại hành vi khai thiếu thuế; 2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này là 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế. 3. Cơ quan thuế các định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt, số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế. Tại điểm 2 mục IV phần C Thông tư số 602007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn : “Các khoản tiền truy thu thuế, phạt chậm nộp tiền thuế, phạt trốn thuế,gian lận thuế và phath vi phạm thủ tục hành chính thuế được nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho Bạc Nhà nước. Cơ quan thuế chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào Ngân sách nhà nước theo các quyết định đã hết thời hạn khiếu nại”. Căn cứ các quy định và các hướng dẫn nêu trên, trường hợp khi ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật đối với người có hành vi khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên thì không yêu cầu người nộp thuế nộp số tiền thuế đã thiếu vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Thuế. Do các trường hợp này, người nộp thuế đã tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu, số thuế đã được nộp hoàn vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. Bộ phận Thanh tra kiểm tra thực hiện phối hợp với bộ phận Kê khai để điều chỉnh kê khai thuế liên quan đến số thuế và tiền phạt phải nộp theo Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế: Xác định số thuế truy thu phải nộp bổ xung, số tiền phạt chậm nộp doanh nghiệp đã thực hiện nộp vào tài khoản Ngân sách nhà nước (Tài khoản 741), thực hiện theo dõi số thu nộp của doanh nghiệp và kế toán thuế cho phù hợp. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :