Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế
Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn hợp đồng
 • 18 thГЎng 7, 2011

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư

Quy định về việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp không đăng ký lại, hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư
Quy định về việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp không đăng ký lại, hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 02 thГЎng 7, 2011

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư, nếu có nhu cầu thì được xem xét điều ...

Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 02 thГЎng 7, 2011

Kể từ ngày gia nhập WTO, đối với dịch vụ giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn, các dịch vụ giáo dục khác ngoại trừ dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (chưa cam kết) các nhà đầu tư được phép thành ...

Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến sản xuất
Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến sản xuất
 • Tư vấn đầu tư
 • 02 thГЎng 7, 2011

Về hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến sản xuất, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO thì Việt Nam có quyền không cho phép nhà đầu tư nước ...

Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 02 thГЎng 7, 2011

Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). 2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài ...

Thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005
Thủ tục đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005
 • Tư vấn đầu tư
 • 01 thГЎng 7, 2011

Với ý nghĩa là để đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, tránh sự lãng phí, thất thoát và kém hiệu quả trong ...

Giới thiệu chính sách và các thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư
Giới thiệu chính sách và các thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn đầu tư
 • 01 thГЎng 7, 2011

Các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng các ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn được quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ ...

Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500
Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500
 • Tư vấn lập dự án
 • 01 thГЎng 7, 2011

1. Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 (Điều 26-NĐ08): (1.1) Sau khi đã có những thông tin về quy hoạch của khu đất dự kiến xây dựng công trình, nhà đầu tư tổ chức ...

Quy trình tư vấn Đầu tư nước ngoài
Quy trình tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 28 thГЎng 6, 2011

Để quý khách hình dung được nội dung công việc chúng tôi tiến hành, xin giới thiệu quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài như sau: Bước 1:Tiếp nhận yêu cầu tư vấn Sau khi nhận được thông ...

Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 28 thГЎng 6, 2011

Năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án được chia thành 2 hạng theo loại dự án. Giám đốc tư vấn quản lý dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu ...

Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án
Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 28 thГЎng 6, 2011

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị ...

THANH LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THANH LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

TẠM NGỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TẠM NGỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn lập dự án
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh ...

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NAY ĐĂNG KÝ LẠI)
ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NAY ĐĂNG KÝ LẠI)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NAY ĐĂNG KÝ LẠI)
ĐĂNG KÝ LẠI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NAY ĐĂNG KÝ LẠI)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC KHÔNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với dự án từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC KHÔNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với dự án từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

Trang: 123