Tranh tụng luật lao động

Bị cho nghỉ việc sau khi sinh có đúng không?
Bị cho nghỉ việc sau khi sinh có đúng không?
  • Tranh tụng luật lao động
  • 30 thГЎng 5, 2011

Bạn tôi sau khi sinh con, quay trở lại đi làm thì bị công ty cho nghỉ việc với lý do giảm biên chế. Bạn tôi đã được đóng bảo hiểm. Vậy xin hỏi việc cho nghỉ đó có đúng luật hay không?

Các quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động
Các quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động
  • Tranh tụng luật lao động
  • 02 thГЎng 7, 2011

Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các quyền sau đây: Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình tham gia quá trình giải quyết tranh chấp; Rút đơn hoặc thay đổi nội dung ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật