Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 300 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: + Bước 1: Các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu phế liệu hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi cục Bảo vệ môi trường viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho các thương nhân. + Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. + Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho đơn vị biết lý do không thể cấp phép. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo đúng quy định. + Bước 4: Các đơn vị đến Chi cục Bảo vệ môi trường để nhận Hồ sơ theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thành phần, số lượng hồ sơ: * Điều kiện được nhập khẩu phế liệu: + Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường. + Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này. + Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải: Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam. * Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo mẫu (Phụ lục số 01). + Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu. + Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối). Trường hợp thương nhân có các cơ sở sản xuất và kho bãi chứa phế liệu ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho từng cơ sở, kho bãi ở từng tỉnh, thành phố. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Bảo vệ môi trường nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu (không tính trong thời gian các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ) và giấy phép có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày cấp hoặc có văn bản thông báo lý do không cáp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. Lệ phí: Không. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): + Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo mẫu tại Phụ lục số 01 . + Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu tại phụ lục số 02. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 12 tháng 02 năm 2006). + Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. + Quyết định số 12/2006/QĐ-TNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2006). + Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công Thương - Bộ TN&MT (có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2007)  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :