Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 464 lượt xem
  • 0 bình luận
Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia là một trong các doanh nghiệp của ngành điện không được đình công. Ngày 14/4, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007. Theo Nghị định 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007, Danh mục doanh nghiệp không được đình công chia thành 5 nhóm: 1- Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp; 2- Các doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải; 3- Các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ bưu chính, viễn thông; 4- Các doanh nghiệp thuộc ngành nông, lâm, ngư nghiệp; 5- Các doanh nghiệp dịch vụ đô thị hoạt động trên địa bàn các thành phố loại đặc biệt, loại I và II. Nay theo Nghị định 28/2011/NĐ-CP, Danh mục doanh nghiệp không được đình công gồm 4 ngành: Ngành điện; ngành khí đốt, ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông và doanh nghiệp dịch vụ đô thị. Có 59 doanh nghiệp không được đình công theo quy định tại Nghị định 28/2011/NĐ-CP, trong đó có 5 doanh nghiệp thuộc ngành điện như Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia,...; 3 doanh nghiệp thuộc ngành khí đốt; 17 doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải; 7 doanh nghiệp thuộc ngành bưu chính viễn thông như Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông quốc tế, Cục Bưu điện Trung ương,...và 27 doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp dịch vụ đô thị. Nghị định mới có hiệu lực từ 1/6/2011.Theo VGP News

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :