Bài viết

3 gia chủ tranh quyền đòi tiền thuê một căn nhà
3 gia chủ tranh quyền đòi tiền thuê một căn nhà
  • Kiến thức tranh tụng
  • 30 tháng 6, 2011

Ngân hàng Đông Á thuê một phần căn nhà số 418 Trần Phú, TP HCM, làm chi nhánh quận 5 vào năm 2008. Từ đó đến nay, đơn vị này bị hai doanh nghiệp yêu cầu trả tiền thuê nhà và một cá nhân thông báo họ là gia chủ ...