Bài viết

Thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu
Thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu
  • Quy định hóa đơn
  • 25 tháng 6, 2011

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh ngiệp tiến hành thủ tục kê khai nộp thuế môn bài và thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu.